Overeenkomst


Overeenkomst tussen het Casino en de Speler

Onderstaande voorwaarden en condities vormen de Overeenkomst tussen Spelers en het Casino. Het is van essentieel belang dat Spelers de voorwaarden in deze Overeenkomst lezen en begrijpen. Door het installeren van de Casinosoftware, het registreren in het Casino, het openen van een Rekening of het spelen van ��n van de Spellen, bevestigt u ("de Speler") dat u deze voorwaarden en condities volledig begrijpt en accepteert.

1.0 Verklaring door de Speler. De Speler verklaart en staat volledig in voor het volgende:

1.1 Meerderjarigheid. Speler is meerderjarig in de jurisdictie waarin Speler woonachtig is of tijdelijk verblijft. Speler is in geen geval jonger dan 18 jaar.
1.2 Legaal Gebruik. Door het gebruik van het Casino, overtreedt de Speler geen wetten in zijn Jurisdictie.
1.3 Aanvaarding Activiteit. Speler beschouwt de Spellen, het Casino of de Casinowebsite niet als aanstotelijk, afkeurenswaardig, oneerlijk of onzedelijk.
1.4 Accurate Informatie. Alle informatie die door de Speler tijdens de registratieprocedure en het rekeningbeheer wordt aangeleverd, is juist en volledig.
1.5 Persoonlijk Gebruik. Speler gebruikt het Casino en zijn Spellen uitsluitend voor priv�-gebruik en niet voor zakelijke en/of commerci�le doeleinden door hem of anderen, of als onderdeel van een professioneel of geco�rdineerd syndicaat gebruiken.
1.6 Risico. Speler is zich ervan bewust dat bij het spelen met echt geld in het Casino het risico bestaat op het verliezen van geldbedragen.
1.7 Geldige Fondsen. De fondsen gebruikt door de Speler zijn op legale wijze verkregen, staan volledig tot de beschikking van de Speler en zijn vrijgesteld van beperkingen en verplichtingen.
1.8 Aangifte van Inkomsten. Speler begrijpt dat het zijn/haar verantwoordelijkheid is om inkomsten uit kansspelen aan te geven bij de lokale autoriteiten. Het Casino doet geen aangifte en houdt geen gedeelte van de Spelersinkomsten in ten bate van belastingheffingen.
1.9 Belastingen. Speler begrijpt dat betaling van belastingen en heffingen op inkomsten uit kansspelen uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de Speler.
1.10 Vrijwaring. Speler houdt het Casino, zijn medewerkers, bestuursleden, licentiehouders, serviceproviders, distributeurs, grossiers, dochtermaatschappijen, partners, reclamebureaus, agentschappen, mediapartners en detaillisten niet aansprakelijk en zal deze volledig vrijwaren van enige kosten, uitgaven, lasten en schade van welke aard dan ook, ontstaan door;
  1. toegang tot of gebruik van het Casino,
  2. gebruik van materiaal of software in het Casino,
  3. toegang tot of gebruik van de Casinoserver,
  4. deelname aan ��n van de Casinospellen, of,
  5. het accepteren van een prijs, uitbetaling of winst.
1.11 Bescherming Rekening. Speler is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar Rekeningtransacties en zal zijn/haar Rekeninginformatie vertrouwelijk houden. Speler zal zijn/haar Gebruikersnaam of paswoord niet aan derden uitgeven. Speler stemt erin toe dat het Casino in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kan worden voor enig geautoriseerd of ongeautoriseerd gebruik van de Rekening.
1.12 Correspondentie Klantenservice. Speler stemt erin toe wanneer nodig e-mail te ontvangen van het Casinomanagement betreffende het beheer van de Spelersrekening of het oplossen van technische problemen. Deze berichtgeving is gericht op specifieke onderwerpen gerelateerd aan de individuele speler en in incidentele gevallen op algemene zaken aangaande de Spelersgemeenschap.
1.13 Optionele Correspondentie. Speler stemt erin toe incidentele e-mail te ontvangen van het Casino ten bate van promoties of marktonderzoek. Deze optionele correspondentie kan door de Speler be�indigd worden door middel van een 'opt-out'-verzoek.
1.14 Accepteren van de Voorwaarden. Speler begrijpt volledig de voorwaarden, regels, procedures en condities gerelateerd aan het gebruik van het Casino. Bovendien, Speler zal niet overgaan tot het inzetten van een geldbedrag, het openen of gebruiken van een Rekening of het accepteren van een prijs of uitbetaling indien hij/zij de voorwaarden, regels, en condities van het Casino niet volledig begrijpt of hiermee niet akkoord gaat.
2.0 Deelname aan Kansspelen
2.1 Recht tot Weigering. Het Casinomanagement behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een persoon de toegang tot het spel te weigeren.
2.2 Uitblijven van Betaling. In het geval een geautoriseerde betaling van een Speler achteraf niet gehonoreerd wordt, worden eventuele speltransacties van de Speler geannuleerd en uitstaande winsten en rekeningtegoeden verbeurd.
2.3 Alleen Individuen. Spelers dienen individueel te spelen. Indien een Speler geacht wordt te spelen als onderdeel van een professioneel of geco�rdineerd syndicaat, zullen zijn/haar inzetten ongeldig verklaard worden en eventuele rekeningtegoeden worden verbeurd.
2.4 Wangedrag Speler. Casinomanagement kan, naar eigen goeddunken, een Speler de toegang weigeren indien deze in overtreding is van ��n van de Voorwaarden of misbruik maakt van de promoties en privileges van het Casino.
3.0 Aanpassing, Opschorting of Annulering van de Spellen.
Het Casinomanagement behoudt zich het recht voor een spel te allen tijde, zonder opgaaf van reden of aankondiging aan te passen, te annuleren of op te schorten.
4.0 Internet Service Provider.
Het Casino zal op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor handelingen of verzuim van de Internet Service Provider die door de Speler gebruikt wordt om toegang te krijgen tot het Casino. Het Casino zal geen deel uitmaken van een geschil tussen de Speler en een Service Provider, noch zal een dergelijk geschil enige invloed hebben op de verplichtingen van de Speler zoals beschreven in deze Overeenkomst.
5.0 Geschillen.
5.1 Verwittiging. Een Speler met een geschil of claim dient het Casinomanagement via een e-mail aan de Spelersservice binnen 14 dagen na de datum van de oorzaak van het geschil, te verwittigen.
5.2 Ongeldige Gegevens. Het Casinomanagement behoudt zich het recht voor onvolledige en/of onjuiste gegevens van een Speler ongeldig te verklaren. Indien deze gegevens gerelateerd zijn aan de deelname van een Speler aan een spel, zal deze deelname geannuleerd worden en de geplaatste inzet worden terugbetaald.
5.3 Discrepantie gegevens. Het Casino registreert iedere transactie en inzet uitgevoerd op de casinoservers. In geval van discrepantie tussen de gegevens die een Speler meent te hebben geleverd aan het Casino en de gegevens zoals in de Casinodatabase geregistreerd werden, zal de informatie uit de Casinodatabase doorslaggevend zijn.
5.4 Beslissingen. In geval van een geschil over de door een Speler vermeende rechtens toekomende winstuitbetaling, zal de beslissing van het casinomanagement definitief en voor alle partijen bindend zijn.
6.0 Be�indiging.
De Speler kan te allen tijde deze Overeenkomst be�indigen door het Casinomanagement hierover schriftelijk te verwittigen. De be�indiging van de Overeenkomst kan plaats vinden op voorwaarde dat de Speler geen geld schuldig is aan het Casino. Na ontvangst van de verwittiging, zal de rekening van de speler worden gesloten en zullen de voorwaarden van deze Overeenkomst nog 180 dagen van kracht blijven.
Het Casinomanagement kan te allen tijde naar eigen goeddunken deze Overeenkomst be�indigen en de Speler het gebruik van het Casino ontzeggen. Dit kan gebeuren zonder specifieke opgaaf van redenen en met name in het geval van handelingen die schade kunnen brengen aan het Casino of andere Spelers, inclusief maar niet gelimiteerd tot: fraude; misbruik van promoties of privileges; misbruik van de Casinowebsite, -software of -diensten; of ongefundeerde claims.
7.0 Discrepanties in taal.
In geval van discrepantie tussen de betekenis van ��n van de vertalingen van deze Overeenkomst, zal de betekenis van de engelstalige versie doorslaggevend zijn.

Aanvaarding.
Deze Overeenkomst wordt beschouwd als geaccepteerd en ondertekend wanneer de Speler de Casinosoftware installeert en/of registreert in het Casino om een Rekening te openen en/of een Casino spel speelt met echt geld.